top of page

Política de privacitat

ADVERTÈNCIA DE CONFIDENCIALITAT:
L'informem que les dades personals contingudes en aquest document, incloent les dades de contacte, estan protegides d’acord al Reglament Europeu de Protecció de Dades (2016/679) i altra legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. L’ESCOLA DE MÚSICA JPC, S.L.U. és qui tractarà les dades amb confidencialitat i només amb la finalitat de gestionar la vinculació que vostè manté amb nosaltres. Les dades seran mantingudes mentre es mantingui la finalitat per a la qual van ser recollides. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, i cancel·lació de les seves dades personals dirigint-se a nosaltres per correu electrònic a escolademusics@gmail.com.
Amb motiu de l'entrada en vigor de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Servei de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla, el consentiment per la recepció de missatges de l’Escola de Músics i Escola de Música Juan Pedro Carrero.

bottom of page